design
 


obrazek4848pomocny

Zápis dětí do Mateřské školy Vyskytná u Pelhřimova na školní rok 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve středu 4.5.2022   od 13.00 do 17.00 hodin.  Další  podrobnosti k zápisu budou zveřejněny později do 15.4.2022.


Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

pro zápis dětí na školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vyskytná 151, okr. Pelhřimov, 394 05 Vyskytná stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.


Kritéria:

1.  Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v místě příslušné obci Vyskytná okr. Pelhřimov včetně spádových oblastí. Povinnost je dána pro děti rok před zahájením povinné školní docházky, které do 31. srpna dosáhne 5 let. Dítě nemusí být očkováno.

2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 čtyři roky s trvalým pobytem v místě příslušné obci Vyskytná okr. Pelhřimov včetně spádových oblastí.  Dítě musí být řádně očkováno dle § 50 Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.

3.   Dále se do MŠ přednostně přijímají děti podle věku k celodenní docházce, které k 31. 8. 2022   dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v místě příslušné obci Vyskytná okr. Pelhřimov včetně spádových oblastí.  .

4.     Ostatní děti, které neodpovídají kritériím 1až 3.

5. Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).  

Děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity. Pokud nebude kapacita do 30. září 2022 MŠ naplněna, lze přijmout k celodenní docházce dítě mladší 3let, které je schopné plnit podmínky předškolního vzdělávání.

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy Vyskytná:

Do mateřské školy Vyskytná budou přijímány děti, které vzhledem k materiálním i personálním podmínkám zařízení zvládnou následující základní dovednosti:

• nemají pleny a umí používat dětské (malé) WC (nikoli nočník)

• umí pít z hrnečku

• umí se samostatně najíst, umí používat lžíci

• umí chodit tak, aby mohly absolvovat pravidelné vycházky (nejsou pohybově závislé na kočárku)