design
 

Platby v MŠ Vyskytná

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici „Úplata za předškolní vzdělávání“.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání je 

400,- Kč za měsíc.

Úplata za školní stravování dětí je stanovena ve „Vnitřním řádu školní jídelny“.

Poplatky za stravné v MŠ Vyskytná

Do 6 let věku dítěte:

·        přesnídávka 9,- + 1,- (PR)......  10,- Kč

·        oběd  24,- + 2,- (PR)................ 26,- Kč

·        svačina 9,- +  1,- (PR).............. .10,- 

                                              celkem 46,- Kč

Do 7 – 10 let věku dítěte:

·        přesnídávka 10,-  + 1,- (PR)..... 11,-  

·        oběd  25,-  + 2,- (PR)................ 28,- 

·        svačina 10,-  + 1,- (PR)............. 11,- 

                                              celkem 49,-  Kč

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Na úhradu školného a stravného má organizace zřízen účet v České spořitelně na pobočce v Pelhřimově. Číslo účtu/kód banky: 622694369/08000.

Pověřená pracovnice (účetní) provede kontrolu plateb a při jakékoli nesrovnalosti ihned informuje ředitelku školy, která se zákonným zástupcem, jehož platba nebyla v daném termínu provedena, dohodne náhradní termín splatnosti dlužné částky.