design
 

Příspěvek na Moravu.

Vážení,
výtěžek za více jak celoroční sběr papíru v hodnotě 2000 Kč jsme předali panu starostovi T. Kochovi, který ho předá spolu s jejich sbírkou na podporu Moravě postižené tornádem.
                                              Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vyskytná