design
 

Základní škola a Mateřská škola Vyskytná,okres Pelhřimov, Vyskytná 151, 39405 Vyskytná, tel:605207884
                     IČO:70989192

                                                        ve Vyskytné dne 9.4.2019

Věc: Zápis do 1. ročníku

Dne 5.4.2019 proběhl zápis žáků do 1. ročníku naší školy.  K zápisu bylo přihlášeno 7 dětí, které jsme přijali na základě žádostí zákonných zástupců a zápisu. Žáci začnou plnit povinnou školní docházku v Základní škole a Mateřské škole Vyskytná, okres Pelhřimov ve školním roce 2019/2020.

Žáci přijatí dle registračního čísla přiděleného pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:
r.č. 6
r.č. 7
r.č. 8
r.č. 9
r.č. 10
r.č. 11
r.č. 12 

                                                 Mgr. Lenka Linhartová
                                                  ředitelka ZŠ a MŠ Vyskytná
Oznamujeme změnu telefonních čísel od 1.1.2019.

Školní družina   605207885
Základní škola   605207884
Školní jídelna     605207883
Mateřská škola   605207882