design
 

Základní škola a Mateřská škola Vyskytná
okres Pelhřimov, Vyskytná 151, 39405 Vyskytná, tel:565395256
                                   IČO: 70989192

                                                               ve Vyskytné dne 13.4.2018

Věc: zápis do 1. ročníku

Dne 6.4. 2018 proběhl zápis žáků do 1. ročníku naší školy. K zápisu bylo přihlášeno 9 dětí, které jsme přijali na základě žádostí zákonných zástupců k zápisu. Žáci začnou plnit povinnou školní docházku v Základní škole a Mateřské škole Vyskytná, okres Pelhřimov ve školním roce 2018/2019.

Žáci přijatí dle registračního čísla přiděleného pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:
r.č.1, r.č.2, r.č.3, r.č.4 ,r.č.5, r.č.6, r.č.7, r.č.8, r.č.9


                                                                      Mgr. Lenka Linhartová
                                                            ředitelka ZŠ a MŠ Vyskytná