design
 

Seznam alergenů  si můžete stáhnout na :
 http:/www.agfoods.eu/dokumenty-ke-stazeni-158
obrazek3112pomocny
  Nová cena obědů 

Pro děti ZŠ -  do 10 let  - cena od 1.1.2022 26 Kč
                    nad 10 let -   cena od 1.1.2022 29 Kč

Cizí strávníci       61,- Kč  +/ 2,- Kč doplácí obec/- cena oběda od 1. 2.2022 106 Kč

Odhlašování obědů je třeba provést nejdéle do 8 hodin ráno příslušného dne ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 605207883.
Vydávání obědů pro strávníky obce od 10.30 do 10.45 hod .Z boku školy . Okolo MŠ a do kopečka.
Vedoucí stravování Petra Neprašová.