design
 

Základní informace: 
Provoz školní družiny -  6.20 - 7.20 hod
                                    11.15 - 16.00 hod
Podle § 123, odst. (4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)  se stanovuje výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 70 Kč měsíčně.
Platíme bezhotovostně.
Září - prosinec -280 Kč
Leden - červen - 420 Kč

Máme   I. oddělení ŠD  - vychovatelka  Jana Vaňková
                                         - 1. až 5. ročník

O pololetních prázdninách 3. února není školní družina v provozu.