design
 

Základní informace: 
Provoz školní družiny -  6.20 - 7.20 hod
                                    11.15 - 16.00 hod
Poplatek za ŠD -stanoven na 70 Kč za měsíc
Poplatky vybírá vychovatelka Jana Vaňková 
  na období září až prosinec-  do konce měsíce září
  na období leden až červen - do konce měsíce ledna


Děti potřebují na pobyt venku oblečení na převlečení. Dle uvážení dejte dětem i jiné boty. Vše budou mít ve skříňce v šatně.

Školní družina je o podzimních prázdninách a ve dnech ředitelského volna v provozu od 6.30 - 12.30 hod pro přihlášené děti dle vyplněných přihlášek.