design
 

Základní informace: 
Provoz školní družiny -  6.20 - 7.20 hod
                                    11.15 - 16.00 hod
Poplatek za ŠD -stanoven na 70 Kč za měsíc
Platíme bezhotovostně.
Září - prosinec -280 Kč
Leden - červen - 420 Kč

Máme 1 oddělení  - I. oddělení - Jana Vaňková - 1. až 5. ročník
                               ,
,