design
 

Základní informace: 
Provoz školní družiny -  6.20 - 7.20 hod
                                    11.15 - 16.00 hod
Poplatek za ŠD -stanoven na 70 Kč za měsíc
Poplatky vybírá vychovatelka Jana Vaňková 
  na období září až prosinec-  do konce měsíce září
  na období leden až červen - do konce měsíce ledna

I.oddělení - 3. - 5. ročník - Jana Vaňková
II. oddělení - 1. - 2. ročník - Alice Pulicarová

Děti potřebují na pobyt venku oblečení na převlečení. Dle uvážení dejte dětem i jiné boty. Vše budou mít ve skříňce v šatně.