design
 

Ve středu 3.6.2020 bude ve školce probíhat fotografování. Fotit se budou děti pouze na společnou fotku MŠ a budoucí školáci na tablo. Na tento den dejte dětem vhodné oblečení.

                          Děkujeme MŠ                     

Výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání do

  VYSKYTNÁ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 


Na základě § 183 zákona č. 561/2004, Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuji výsledek zápisu do MŠ VYSKYTNÁ zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. 

 

Registrační číslo uchazeče

 

Výsledek přijímacího řízení

1/2020

Přijat (a)

2/2020

Přijat (a)

3/2020

Přijat (a)

4/2020

Přijat (a)

5/2020

Přijat (a)

6/2020

Přijat (a)

 Ve Vyskytné dne 25.5.2020           


Informace k otevření MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že se mateřská škola otevře pravděpodobně dne 25. 5. 2020, po skončení nouzového stavu dle podmínek daných MZ a MŠMT ČR.

MZ ČR doporučuje předškolní zařízení otevřít ke stejnému datu jako otevření prvního stupně základních škol 25. 5. 2020, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.

Aktuální podmínky pro otevření mateřských škol byly stanoveny 2.5.2020 v odpoledních hodinách a jsou zveřejněny na stránkách MŠMT a naleznete je také ke stažení v příloze č.1.

V současné době připravujeme mateřskou školu k otevření dle stanovených podmínek. 

Provoz mateřské školy v době od 25.5. 2020 – 30. 6. 2020 bude   od 6.45 hod do  15.00 hod. Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné přinést potvrzené čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (příloha č.2). Bez tohoto prohlášení nebudou děti přijaty do MŠ.

 

 

 
soubor1.pdf
  soubor1.pdf  
soubor2.pdf
  soubor2.pdf