design
 

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se uskuteční výlet na Panský dvůr v Telči.  

Navštívíme expozici lesnictví a rybníkářství.

Pro děti je připraven doprovodný program.

Výběr zálohy na výlet je stanovena na 300,-Kč (vstupné a autobus).

S sebou dejte dětem do batůžku pití a malou svačinu (prosíme bez čokolády).

Odjezd od školky je 7,30 hodin. Prosíme rodiče, aby své děti přivedly včas.

  Výsledek přijímacího řízení k předškolnímu

vzdělávání do MŠ VYSKYTNÁ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě § 183 zákona č. 561/2004, Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuji výsledek zápisu do MŠ VYSKYTNÁ zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo uchazeče

 

Výsledek přijímacího řízení

5/2022

Přijat (a)

6/2022

Přijat (a)

7/2022

Přijat (a)

8/2022

Přijat (a)

9/2022

Přijat (a)

10/2022

Přijat (a)

11/2022

Přijat (a)

12/2022

Přijat (a)

13/2022

Přijat (a)

14/2022

Přijat (a)

15/2022

Přijat (a)

16/2022

Přijat (a)

17/2022

Přijat (a)

18/2022

Přijat (a)

Ve Vyskytné dne 18. 5. 2022                                                                                                                                                                                Mgr. Lenka Linhartová                                                         ředitelka školy                                                                                                                       

                     

 

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

/zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana/

Zápis bude probíhat dne 2. 6. 2022 od 10,00 do 12,00 hodin  

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti uprchlíky z Ukrajiny:

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku;
  • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku – nutno splnění podmínky očkování;
  • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně třetího roku věku – nutno splnění podmínky očkování.

Ke vzdělávání do mateřské školy se může hlásit dítě:

  • Kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

KVĚTEN A ČERVEN V MŠ

26. 5. – VÝLET MŠ (celá MŠ)

1. 6. – NÁVŠTĚVA ZDRAVOTNÍHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU V JIHLAVĚ (celá MŠ, ZŠ)

2. 6. – ZÁPIS (CIZINCI)

3. 6. – KNIHOVNA PELHŘIMOV (předškoláci)

10. 6. – REKORD V PELHŘIMOVĚ (ÓDA NA RADOST)

(předškoláci, ZŠ)

15. 6. – VÝLET LEDEČ NAD SÁZAVOU (předškoláci, ZŠ)

16. 6. – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ, ZAHRADNÍ SLAVNOST, SPANÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V MŠ

21. 6. – PROJEKTOVÝ DEN V MŠ

(třída SOVIČEK a starší MEDVÍDCI)

KE KAŽDÉ AKCI BUDE DOPLNĚNA INFORMACE NA NÁSTĚNCE A WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ

 

 

Šablony III - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Vyskytná